EĞİTİM MÜHENDİSLİĞİ PLATFORMU YAYIN İLKELERİ

“Yayınsız bilim ölüdür” (Gerard Piel).

Yazarlarımız;

Eğitim ve öğretimin toplumda daha sağlıklı algılanması, veli bilincinin artırılması, öğretmen yetkinlikleri ile yönetici yetiştirilme sorumluluğunun bilinciyle hazırlanan yazıların Türkiye ve toplum için faydalı olacağı inancıyla, bilimsel değerler ve etik kurallar içerisinde sosyal duyarlılıkları ve farklılıkları göz önünde bulundurarak, çeşitliklere ve farklı düşüncelere saygılı yazılar üretmek amacıyla kalemlerini ellerine almışlardır.

Yazarlarımız;

Bilimin tüm etik değer ve kuralları çerçevesinde hareket ederek, özgün ve bağımsız yazılar ile Türk eğitim sistemlerinin dinamiklerini gelecek zamanlara taşımak ister.

Yazarlarımız;

Eğitim gönüllülerinin saygısını kazanmak için, kendi kurumlarımıza ve çalışma arkadaşlarımıza, çocuklara ve eğitimcilere saygı duyar. Eğitim kurumları içerisinde her düzeydeki çalışanı, kurumun ve çalışma arkadaşlarının saygınlığına gölge düşürecek, ticari itibarını zedeleyecek içeriklerden kaçınmaya özen gösterir.

Yazarlarımız;

Yayınlarına çocuk ve ya gençleri katacaksa, onlardan izin alır. Buna ek olarak, çocuğun velisinin veya onlardan hukuken sorumlu olan başka birinin (örneğin okul müdürünün) iznini de alır.

Yazarlarımız;

Eğitimin toplumsal bir konu olduğunun bilinciyle, yazılarında hiçbir dini, siyasi, ideolojik grubu olumlu ya da olumsuz olarak ele almaz ve konu etmez. Yazılarında ki içeriğin her türlü toplum dinamiği tarafından saygı duyulacak içerik ve kalitede olmasına özen gösterir.

Yazarlarımız;

Yazılarında bilim adamları ve eğitimcilerin düşünce ve yazılarından alıntı ya da örnek gösterirken kaynak gösterme hassasiyetine azami ölçüde dikkat eder. Kişilerin hukuksal haklarının yanısıra, emek haklarının kutsal olduğunu bilir.

Yazarlarımız;

Eğitim ve öğretim başlığında bu topluma ve fertlerine fayda sağlayacak her türlü düşünce ve önerilerini istedikleri gibi kaleme almakta özgürdür. Özgürlüğü, bilimin ve onun etik değerlerinin sınırları içinde tutar.